Werkwijze

Er zijn verschillende redenen om voor een reflexologie behandeling te kiezen. Indien u een bepaalde klacht heeft en daar samen met mij mee aan de slag wil, stel ik u in het eerste gesprek vragen over de klacht. Voorbeelden hiervan zijn: waar heeft u precies last van? Hoe is u voedingspatroon? Hoe ziet uw medische verleden eruit? Hoe zijn uw persoonlijke omstandigheden?

Na dit gesprek worden uw voeten in kaart gebracht. Wat is er te zien op de voeten? Wat is de kleur en hoe is de indeling. Daarna worden uw voeten kort behandeld om de pijnpunten in kaart te brengen. Dit alles wordt vastgelegd in een voetenkaart.

Met deze informatie ga ik na het eerste gesprek aan de slag om een behandelplan op te stellen. Dit plan wordt tijdens de volgende afspraak met u besproken en in de loop van het proces geƫvalueerd en indien nodig aangepast.

Een reflexologie behandeling bestaat altijd uit een warming up, het opzoeken van een blokkade en het behandelen hiervan. Dit gebeurt door de zones op te voet, de hand of het oor te masseren terwijl u comfortabel op een behandeltafel ligt. Ook kan er een meridiaanbehandeling gedaan worden of een combinatie van deze. Dit wordt altijd met u besproken. Pijn mag een behandeling niet doen, wel kan het behandelen van een bepaalde zone als gevoelig ervaren worden.

Hoeveel behandelingen u nodig heeft, hangt af van de klacht, de duur van de klacht en hoe u op reflexologie reageert. Het advies is om een het begin van het behandeltraject wekelijks een behandeling te hebben. Na een aantal behandelingen kunnen deze minder frequent plaats vinden.

Uiteraard kunt u ook voor een reflexologie behandeling kiezen als u geen klachten heeft. Om lichaam en geest in balans te houden en even lekker te ontspannen, kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld elke 6-8 weken langs te komen.